สถานีย่อยสำเร็จรูป

สถานีย่อยหม้อแปลงขนาดกะทัดรัด, step up and step down transformer, dual voltage transformer.