หม้อแปลงไฟฟ้าใหม่

หม้อแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส, dry type cast resin transformer, 3 phase transformer.