หม้อแปลงไฟฟ้าแบบฝังน้ำมัน

น้ำมันระบายความร้อนหม้อแปลงน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย, oil immersed distribution transformer.