หม้อแปลงไฟฟ้าแบบฝังน้ำมัน

oil immersed distribution transformer, oil type transformer, น้ำมันระบายความร้อนหม้อแปลงน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย.