หม้อแปลงชนิดแห้ง

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง, หม้อแปลงชนิดคาสต์เรซินแบบแห้ง, air cooled transformer ชนิดแห้ง.