ติดต่อเรา
Sandy

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-020-22626603

WhatsApp : +008618826241798

โพรไฟล์ QC
เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพิร์ลอิเลคทริคได้จัดตั้งระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม

 • ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2004 ในปี 2546
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2004 ในปี 2547
 • ผ่าน OHSA18000 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2547
 • ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2004 ในปี 2551
 • รับรายงานการทดสอบ KEMA สำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งในปี 2554
 • ผ่านการทดสอบ C2, E2 และ F1 ในศูนย์ทดสอบการกำกับดูแลคุณภาพแห่งชาติของจีนในปี 2554
 • ได้รับรายงานผลการทดสอบ KEMA สำหรับหม้อแปลงแช่น้ำมันในปี 2556
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: CE Test report- Oil immersed power transformer
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย:
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: KEMA-OIL IMMSED POWER TRANSFORMER
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย:
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: CE Test report-Dry type transformer
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย:
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: KEMA-Dry type transformer
  หมายเลข:
  วันที่ออก:
  วันหมดอายุ:
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย:
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: ISO9001:2015
  หมายเลข: NO. CC 3922
  วันที่ออก: 2018-04-13
  วันหมดอายุ: 2021-07-26
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HKQAA
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: ISO9001:2008
  หมายเลข: NO. CC 3922
  วันที่ออก: 2009-07-27
  วันหมดอายุ: 2018-07-28
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HKQAA
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: ISO14001:2004/ GB/T 24001-2004
  หมายเลข: No.0350116E10319R3M
  วันที่ออก: 2016-08-06
  วันหมดอายุ: 2018-09-15
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: CNAS
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: OHSAS 18001:2007 / GB/T 28001-2011
  หมายเลข: No.0350116S20296R3M
  วันที่ออก: 2016-08-06
  วันหมดอายุ: 2018-07-06
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: CNAS
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: ISO 14001:2004
  หมายเลข: CC 6477
  วันที่ออก: 2018-05-31
  วันหมดอายุ: 2018-09-14
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HKQAA
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: ISO 14001:2015
  หมายเลข: CC 6477
  วันที่ออก: 2018-09-06
  วันหมดอายุ: 2019-06-07
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HKQAA
 • Pearl Electric Co.,Ltd.
  มาตรฐาน: OHSAS 18001:2007
  หมายเลข: CC 6478
  วันที่ออก: 2018-05-31
  วันหมดอายุ: 2019-06-07
  ขอบเขต/ระยะ:
  ออกโดย: HKQAA