ติดต่อเรา
Sandy

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-020-22626603

WhatsApp : +008618826241798

การเยี่ยมชมของ UNDP และ ICA สำหรับการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน

December 9, 2019

ธ.ค. 9, 2019, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (abbr UNDP) และ International Cooperative Alliance (abbr ICA) จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท Pearl Electric จำกัด เกี่ยวกับเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้าประหยัดพลังงาน