ติดต่อเรา
Sandy

หมายเลขโทรศัพท์ : 86-020-22626603

WhatsApp : +008618826241798

Pearl Electric ได้รับใบอนุญาตสำหรับการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แบบพลเรือน

August 9, 2017

บริษัท เพิร์ลอีเล็คทริค จำกัด ได้รับใบอนุญาตสำหรับใบอนุญาตออกแบบอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่ชัดเจนและใบอนุญาตการผลิตเพื่อความปลอดภัยที่ไม่ชัดเจนของพลเรือนโดย NNSA ระดับใบอนุญาตคือ IE level บริษัท เพิร์ลอีเล็คทริค จำกัด สามารถ ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการใช้ประโยชน์นิวเคลียร์โยธาตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด